Miasta przyszłości

Od 2006 r. powstaje Masdar, budowane od podstaw ekologiczne miasto, które samo w sobie jest eksperymentem. Wynik tego eksperymentu ma udowodnić, że jest możliwe istnienie i funkcjonowanie miasta nieemitującego dwutlenku węgla i całkowicie opartego na energii odnawialnej.

Masdar jest technologicznym eksperymentem. Ma udowodnić, że jest możliwe istnienie miasta nieemitującego dwutlenku węgla. Londyn jest nieustannym trudnym kompromisem między ambicjami i potrzebami człowieka a naturą.

W Parku Olimpijskim w Londynie trwa wielka przebudowa i demontaż  po zorganizowanych w połowie 2012 r. Igrzyskach Olimpijskich. Pozostało też po nich coś, co określane jest mianem legacy – spuścizny. Ta spuścizna to wielki plan rozwoju wschodniego Londynu.

 

Czytaj dalej