CAT – Centrum Alternatywnych Technologii

Jeśli się nie jest obojętnym, to można bardzo wiele zmienić. W tym jednym miejscu niemożliwe okazało się możliwe.

CAT to ukryte w górach nowoczesne laboratorium, w którym nowe rozwiązania m.in. dla miast testuje się w praktyce. Raporty z tych testów trafiają na biurka ministrów.

Drogi w Walii są kręte, wąskie i często pną się po zboczach. Co chwila pojawia się znak „Zwolnij!”. Inaczej niż wolno jechać się zresztą nie da. CAT, Centrum Alternatywnych Technologii (Centre for Alternative Technologies), zbudowano na szczycie góry w pobliżu miasteczka Machynlleth, które w starożytności było walijską stolicą.

Czytaj dalej