Książki o przyszłości

Bunt miast

David Harvey,
„Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja”
Bęc zmiana, Warszawa 2012

Według Davida Harveya „wolność do tworzenia i przekształcania samych siebie i naszych miast jest (…) jednym z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych praw człowieka”. W swojej książce przygląda się on największym miastom we wszystkich zakątkach świata, analizuje miejskie rewolty od Komuny Paryskiej do londyńskich zamieszek. Zastanawia się, jak można przekształcać nasze miasta tak, aby były bardziej sprawiedliwe społecznie, aby mieszkańcy mogli sprawować kolektywną władzę nad procesami urbanizacji, abyśmy mogli zmieniać przestrzeń miejską i kształtować ją tak, jak tego pragniemy.

 

Architektura a ekologia

Katarzyna Zielonko-Jung, Janusz Marchwiński
„Współczesna architektura proekologiczna”
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Dom to nie tylko budynek. To system powiązań architektury, elementów urbanistycznych, konstrukcji, funkcji, procesów użytkowania. Książka Katarzyny Zielonko-Jung i Janusza Marchwińskiego poświęcona jest proekologicznym rozwiązaniom stosowanym we współczesnej architekturze, rozumianej jako właśnie taki system. Mówi o tym, jak ekologia wpływa na budownictwo, jak je zmienia, jak tworzy nową estetykę, ważną dla całości dzieła architektonicznego.

 

Lasy przyszłości

Chris Maser,
„Nowa wizja lasu”,
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, 2003

Czy, jak przeczytałam na jednej z tablic edukacyjnych Lasów Państwowych, „las zaczyna się w szkółce leśnej”? Czy las musi być posadzoną w rządkach, przeznaczoną do eksploatacji, plantacją drzew? Chris Masner, badacz ekologii lasów, przedstawia w sxwojej książce zupełnie inną wizję. Twierdzi, że jeśli chcemy czerpać korzyści z zasobów leśnych (a za nie uważa nie tylko drewno, ale i czyste powietrze, żyzne gleby czy zamieszkałe w nim gatunki zwierząt i roślin), musimy zaprzestać eksploatacji i dewastacji terenów leśnych idać im szansę na trwały rozwój. To pierwsza, wydana po polsku książka na temat ekologii lasu.

 

Koniec świata, jaki znaliśmy

Claus Leggewie, Harald Welzer
„Koniec świata jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji”
Krytyka Polityczna, Warszawa 2012

Czy grozi nam apokaliptyczny konieć świata, związany ze zmianą klimatu, klęski żywiołowe, wojny o surowce i fale „uchodźców klimatycznych”? Autorzy nie snują proroctw, lecz proponują zmiany. Według nich kryzys ekonomiczny, surowcowy i ekologiczny to szansa na zmianę, która może stać się punktem zwrotnym w rozwoju społeczeństw, rytuałem przejścia do nowej rzeczywistości, odnowy demokracji, zmian kulturowych. Tak może się stać tylko wtedy, kiedy społeczeństwo samo weźmie się do polityki. Tym razem nie ma alternatywy dla działania.

 

Rok 2065

Jean-Michel Payet
„2065. Zatopione miasto”,
tłum. Alicja Lehrke
Biobooks, 2012

Emil, 15-letni bohater powieści, dowiaduje się, że jego dziadek odkrył i wypróbował sposób na przemieszczanie się w czasie. Ciekawy swej przyszłości, przenosi się do roku 2065 i poznaje świat inny, niż sobie wyobrażał. Odwiedza rodzinne miasto, przeżywa serię burzliwych przygód, w których towarzyszy mu piękna Alaska, poszukuje zaginionej siostry ekolożki, bierze udział w tajemniczej misji, jest śledzony, wreszcie staje oko w oko z realną katastrofą ekologiczną.

 

Na rozdrożu

Marcin Popkiewicz,
„Świat na rozdrożu”
Sonia Draga, 2012

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Żyjemy w świecie, w którym wszyskto rośnie – liczba ludności, ilość pieniędzy, konsumpcja, zużycie energii. Żyje nam się coraz lepiej, dłużej, dostatniej. Za oczywistość bierzemy, że tak będzie zawsze. Nasz tryb życia zmienia się nie do poznania. Czy nadal możemy pozwolić sobie na komfort niezastanawiania się, dokąd zmierzamy? Jaki świat zastaną ci, którzy przyjdą po nas? Czy, jak mawiają Anglicy, możemy „ignorować słonia w pokoju”?

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl