Wieś dla miasta, miasto dla wsi

Czy my, mieszkańcy i mieszkanki europejskich miast, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają rolnicy?

Europa liczy ponad 500 mln mieszkańców, i wszyscy chcą dobrze zjeść. Dba o to 46 mln osób zatrudnionych w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym. To one dostarczają nam żywności wysokiej jakości, w szerokim asortymencie; w zamian potrzebują stałej pracy, stabilnych cen i dobrych rynków zbytu.

Właśnie po to, by usatysfakcjonować zarówno europejskich producentów jak i konsumentów żywności powołano Wspólną Politykę Rolną, WPR. Była to pierwsza wspólna polityka Unii Europejskiej (działa od 1962 r.). Początkowo miała zapewnić Unii samowystarczalność w zakresie zapatrzenia w żywność, ale – stale reformowana – coraz bardziej koncentruje się na społecznej strukturze wsi i ochronie środowiska, poprawie warunków życia i adaptacji rolnictwa do zmian klimatu. Wspomaga rozwój innowacji oraz przedsiębiorczości na wsi, np. sprzedaż bezpośrednią produktów i produkcję „zielonej” energii.

Aktualny numer „Zielonego miasta” poświęcamy Wspólnej Polityce Rolnej, a szczególnie jej zasadom i funkcjonowaniu w latach 2014–20, a także temu, co pozwala europejskiemu rolnictwu stawać się bardziej ekologicznym, sprawiedliwszym społeczne i innowacyjnym: rosnącemu zapotrzebowaniu europejskich mieszczuchów na pełnowartościową żywność i ekologiczne produkty. Ten trend nie omija Polski. Jak przekonuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, Polska może się stać „zagłębiem” ekologicznej żywności. W podobnym duchu wypowiadają się znani warszawscy restauratorzy: Wojciech Modest Amaro i Agnieszka Kręglicka, którzy swoją pasję – zamiłowanie do dobrego jedzenia – chcą uczynić zjawiskiem narodowym. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław czy Kraków, coraz więcej świadomych konsumentów wprawia w ruch różnorodne ekoinicjatywy: kooperatywy spożywcze grupujące miejskich konsumentów i zaufanych producentów, ruch slow-food i biobazary. Powstają społeczności miejskie wspierające grupy rolników i systematycznie kupujące od nich produkty. To tzw. Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Dobra żywność to dobra jakość naszego życia, w mieście i na wsi. Warto ją wspierać.

Zapraszamy na stronę naszego projektu: Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej. Miasto dla wsi, wieś dla miasta, www. zielonyinstytut.pl.

Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu